Contact Us

ลงทะเบียนโครงการ

ลงทะเบียนโครงการ


  ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมแก่ บริษัทสถาพรเอสเตท จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า

  เพื่อให้บริษัทและบริษัทในเครือติดต่อสื่อสารนำเสนอ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการของบริษัทและบริษัทในเครือแก่ข้าพเจ้า

  เพื่อให้บริษัทและบริษัทในเครือปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของข้าพเจ้าผ่านแบบสอบถาม

  ยอมรับเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

  รายละเอียดโครงการ

  ชื่อโครงการ :

  THE ETERNITY VERDURE
  (RAMA9 - WONGWAEN)

  ที่ตั้งโครงการ :

  ถนนกาญจนาภิเษก เขตสะพานสูง

  พื้นที่โครงการ :

  16 ไร่ 2 งาน 67.9 ตารางวา

  จำนวนบ้าน :

  บ้านเดียว 70 หลัง

  จำนวนแบบบ้าน :

  3 แบบ

  ที่ดิน :

  55 - 90 ตร.ว.

  พื้นที่ใช้สอย :

  185 ตร.ม. - 250 ตรม.

  ราคา :

  9.9 - 17 ล้านบาท

  จุดเด่นโครงการ

  ติดถนนใหญ่ เชื่อมต่อ CBD บนทำเลเศรษฐกิจ กรุงเทพฯ ตะวันออก
  เอกสิทธิ์พิเศษเพียง 70 ครอบครัว
  ก่อสร้าง...ด้วยอิฐมวลเบา
  ฝ้าเพดานชั้น 2 สูง 3 เมตร
  Flexible Living Room
  Chill-out Area
  Sky Multifunction
  EV Charger Support
  Double Gate Security
  Living Well Clubhouse

  แนวคิดการออกแบบ

  Design
  Function
  Facilities

  Staring the next excitingchapter
  of your life prepare yourself to
  feelthe happines you’veever been,knowing that
  youare providing to

  very best for your loved ones.

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  Double Gate Security

  Living Well Clubhouse

  Garden

  Clubhouse

  แบบบ้านโครงการ

  แบบบ้านจะมีทั้งหมด 3 แบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีจำนวน 2 ชั้น และพื้นที่ใช้สอยที่ต่างกัน